Hakkımızda

Biz Kimiz

Minoris ; Kamu kuruluşları ve farklı ölçekli özel işletmelerin bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, mevcut sistemlerin yapısına farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak, bütünleşik çalışabilecek yenilikçi projeler üretmek amacıyla; 19 yıllık Bilgi Sistemleri tecrübesine ve konusunda deneyime sahip, birçok parlak projede imzası bulunan, başarı ve çözüm odaklı profesyonel bir ekip tarafından  kurulmuştur.

Marka Hikayemiz;

İlham kaynağımız olan Minoris (Kutup Yıldızı); sektöre yenilikçi ve bütünleşik bir hizmet anlayışı ile adım atan firmamızın; yol gösterici, sarsılmaz güven duygusu ve kolay erişilebilir, özelliklerinin temsiline uygunluğu ile ticari ünvan olarak tercih edilmiştir. Faaliyet gösterdiğimiz Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri alanında Yenilikçi yaklaşımlar ve Etik değerlerimiz ile sektörün Minoris’i olmayı hedeflemiştir.

Şirket Profili;

Minoris, yenilikçi yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak;

  • Kurumsal Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Sistemleri
  • Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri
  • Fiziksel verilerin sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemleri
  • Kurumsal Eğitim ve Kamu İhale Mevzuatı Hizmetleri
  • Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı Projelerinde Danışmanlık Hizmetleri

olmak üzere beş ayrı Sektör başlığında örgütlenmiştir.

İlkelerimiz;

Dürüstlük doğruluk, ve  Güven üzerine kurulan iş disiplini,

Alçakgönüllülük,  karşılıklı saygı, anlayış ve bağlılık,

Eylem ve söylemlerimizin tutarlılığı açık iletişim.

İç ve Dış Paydaş ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması,

Yenilikçi ve Yeniliğe açıklık

Tanıtım, Reklam ve Propaganda araçlarında gerçekçilik.

Misyona uygun biçimde ve vizyonu yakalamak hedefiyle çalışmak.

Yenilikçi ve farklı fikirlerin, ortak aklın ve takım ruhunun, olaylar karşısında esnek düşünebilme ve davranabilmenin teşviki,

Üretim faaliyetlerini çevreye ve İnsana zarar vermey​ecek şekilde yürütme,

İşçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik tedbirler alma.

İç ve dış paydaşlar ile, ekip olarak çalışabilirlik.

Temel ilkelerimizdir.

Dijital Arşiv
100%
E-Belge
90%
Smart Hub
80%
Smart Pages
90%

Misyon ve Vizyon

Misyon: En büyük değer olarak gördüğü insan kaynağı ve teknolojiye yapmış olduğu yatırımları sürdürmek; bilgi teknolojileri ve hizmetleri alanında sunmuş olduğu yenilikçi ve bütünleşik hizmet anlayışını, uygun fiyat politikasıyla birleştirerek; Müşteri Memnuniyetini sağlamak.

 Vizyon: Paydaşlarını her zaman memnun eden bir çalışma anlayışıyla hareket eden, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, insana ve çevreye saygı duyan, faaliyet göstermiş olduğu sektör ve ülke ekonomisi için artı değer oluşturan; saygın, güvenilir, dürüst ve sektör lideri bir marka olmak.

Güvenilirdir;

Zamanında proje teslimi, hizmet öncesi, sonrası destek ile bütünleşik bir hizmet anlayışını benimseyen Minoris; Paydaşları ile ilişkilerini, ilkelerimizde belirtildiği gibi eylem ve söylemlerimizin tutarlılığı ışığında, Dürüstlük; yetkinlik; tutarlılık; sadakat; açıklık ve açık iletişim ile güven olgusu üzerine kurmuştur. Tanıtım, Reklam ve Propaganda araçlarında gerçekçilik ilkesine bağlı kalarak iç ve dış paydaşları ile ekip olarak çalışmaktadır.

Sizin için çalışır;

Paydaşlarının sürekli gelişen ve değişen Bilgi Teknolojilerindeki ihtiyaçlarının yakın takipçisi olan firmamız; sektörel anlamda sahip olduğu bilgi, yetkinlik ve deneyimi, yenilikçi ve bütünleşik hizmet anlayışıyla birleştirerek paydaşları adına harekete geçer. Bilgi Teknolojilerindeki yenilikleri, hizmet vermiş olduğu kurum ve kuruluşlarda kullanılabilirliğini, maliyet ve fayda analizini göz önünde bulundurarak projelendirir.

Yol gösterir, Yön verir;

Minoris, sunmuş olduğu farklı ve yenilikçi hizmet anlayışı ile; Bilgi Teknolojileri ortamınızı sektörde kabul gören en iyi uygulamalarla, Maliyetleri ve riskleri azaltmak, kaliteyi artırmak ve daha fazla iş değeri oluşturmak için fırsatları belirlemeniz, yeniden değerlendirmeniz ve oluşturmanız için yol gösterir.

Operasyonel verimliliği artırma ve Bilgi Teknolojileri kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmak için  gerekli hizmet düzeylerini karşılama yeteneğinizi ve iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek için sizinle birlikte çalışarak, hedeflerinize daha hızlı ulaşmanız için bir plan oluşturarak Bilgi Teknolojileri ortamınıza yön verir.

Farklıdır;

Bütünleşik hizmet anlayışı ve paydaşları ile sağlamış olduğu güven duygusu, faaliyet gösterdiği sektöre yenilikçi projeler ile yaklaşımı,   Minoris’i Proje üretim ve uygulama firması yaparak farklılaştırmaktadır.

Erişilebilirdir;

Minoris, hizmet öncesi ve hizmet sonrası daima yanı başınızda olmak; her türlü soru ya da sorununuza hızlı ve pratik çözümler sunmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu nedenle 7/24 Minoris ekibine ulaşabilirsiniz.

Daima Yenilikçidir…

0
+
Mutlu Müşteriler
0
Tecrübemiz
0
Projelerimiz