Hyper DOCS+

 Büyük, Orta ve Küçük sağlık işletmelerinin klinik, idari ve finansal süreçleri göz önünde bulundurularak, sağlık işletmeleri için özel olarak tasarlanan akıllı dijital arşiv bilgi yönetim sistemidir. Bu işletmelerin üretmiş olduğu bilgi ve belgeleri sayısallaştırarak, zaman damgası ve e-imza ile muhafaza edilmesini, işletilmesini sağlar.

Sistem Bileşenleri

 • Servis Büro Modülü
 • Belge Görüntüleme ve İşleme Modülü
 • e- İmza ve Zaman Damgası Modülü
 • Görüntü Arşivleme Modülü
 • Ses ve Video dosya Arşivleme Modülü
 • OCR Modülü
 • OMR Modülü
 • Yetkilendirme Modülü
 • Servis Yönetim Modülü
 • Entegrasyon Servisleri Modülü
 • Yedekleme ve Bakım Modülü

Sistem Kazanımları

 • Bütünleşik Sağlık Verisi Yönetimi
 • Sistem değişimlerinde arşiv veri kaybının önlenmesi
 • Standart dosya planına göre belge arşivleme
 • Yetkilendirme ile kolay ve güvenli erişim
 • Yetki ölçüsünde süreli veya süresiz erişim hakkı
 • Belge kayıplarını engelleme
 • Belge yıpranmasını engelleme
 • Belgelerin izlenebilirliğini sağlama
 • Dijital dosya paylaşımı ile fiziksel belge koruması
 • Web tarayıcılar ile yetki ölçüsünde platform bağımsız erişim